Wednesday, 3 July 2013

ನಾಚಿ ನೀರು ಪಾಲುಅವಳು ನನ್ನನು ನೋಡಿ  ನಾಚಿ ನೀರಾದಳು
ಅವಳನ್ನು ಬಾಚಿಕೊಳ್ಳಲು  ಹೋಗಿ ನೀರಿಗೆ ಧುಮುಕಿ
ನಾನು ನೀರು ಪಾಲಾದೆನುNo comments:

Post a Comment